Bij de start te Leuven op 21 juli 2013

Bij de start te Leuven op 21 juli 2013

zondag 4 augustus 2013

Santiago de Compostela - Officiële Compostela.

Compostela.
Elk jaar gaan vele duizenden pelgrims op weg naar Santiago de Compostela. Zowel te voet, te paard als op de fiets wordt op weg gegaan. Dit zijn door de katholieke kerk erkende manieren van pelgrimage. Om je te kwalificeren als pelgrim moet op zijn minst 100 km te voet of 300 km te paard of 200 km op de fiets worden afgelegd. Degene die de tocht voltooit en daarvoor in Frankrijk/Spanje de benodigde stempels verzamelt in zijn pelgrimspas, ontvangt in Santiago de Compostela een officiële oorkonde, genaamd het Compostela. Marcel, de chauffeur van de camionette, heeft al de nodige stempels verzameld. Hij deed dit met veel overtuiging in hotels, mairies, kloosters, bakkers, politie, cafés, en bij iedereen die maar een stempel kon zetten. 
Mijn Compostellae
Bij de aankomst in Santiago moet men dan nog zijn Compostellae afhalen. Voor sommigen ging dat probleemloos. Bij anderen werd een ernstige ondervraging gehouden naar de motieven. Je moet verklaren dat het voor religieuze of spirituele motivering is dat je het gedaan hebt, devotionis affectu, voti vel pietatis causa.
Als je verklaart dat het voor toeristische, sportieve, of om te lachten was, wordt het geweigerd.  Met deze instructies gegeven door Marcel, zijn we er allen in geslaagd om het Compostela te verkrijgen. Mijn Latijnse naam blijkt Josephum te zijn.

De Vertaling van de Compostela.
Het Kapittel van de Zegenrijke Apostolische en Aartsbisschoppelijke  Kerk van Compostela, als bewaarder van het zegel van het Altaar van de Zalige Apostel Jacobus belast met de taak een bewijsstuk te overhandigen  aan alle Gelovigen en Pelgrims uit alle landen van de wereld, die uit devotie  of omwille van een gelofte de Bedevaartsplaats van de Heilige Jacobus,  onze Apostel, Patroon van de Spanjaarden en Titelheilige, bezoeken, maakt bekend aan allen, te zamen en afzonderlijk, die dit zullen nagaan, dat: Josephum Hens dit allerheiligste Godshuis uit godsvrucht toegewijd heeft bezocht.

Ter waarmerking hiervan overhandig ik hem het voorliggend schrijven, bekrachtigd met het zegel van dezelfde Heilige Kerk.

Gegeven te Compostela op de 4de dag van de maand augustus in het jaar des Heren 2013
De Secretaris van het Kapittel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten